Danderryd, Stockholm slutkund Svenska Kraftnät

Blixbo Cement producerade närmare 2 kilometer kabelkanaler i en ut/ombyggnation av ett ställverk
Dessa kabelkanaler producerades och levererades utav Blixbo Cement.