BarriÑrelement, detta Ñr till ett projekt dÑr vi stÑllt ut ca 50 st i en av SL s bussdepÜer i sîdra stockholm.