2m_L-stod_till_grundsattning_av_talthall_at_PEAB_2012