Tyngder_till_talthallar_dar_bestallaren_har_fatt_sin_logga_ingjuten_i_betongen.