Storstockholms Lokaltrafik ( SL )

Blixbo Cement var med i en ombyggnation av en av SL:s ( Storstockholms Lokaltrafik ) bussdepåer i Södra Stockholm. Hösten 2011 tillverkade Blixbo Cement betongbarriärer som ställdes framför varje buss med funktionen att vara skyddet för de gasledningar som befann sig på platsen.