Välkommen till Blixbo Cement

Blixbo Cementvarufabrik är ett tillverkande företag som varit verksamma sedan 1920-talet. Företaget har sin tillverkning i Karlsbyheden, Sundborn som ligger ca 13 km nordost om Falun.

Idag tillverkas främst L-stöd, Mursten, Betonghålsten, Plintar, Brunnar och Brunnsringar.

Vi har precis avslutat leverans till Tele2Arena som byggs bredvid Globen i Stockholm. Blixbo Cement har levererat mursten till inneväggar i istort sett hela arenan. Läs mer under fliken Tele2Arena.