Tele2 Arena

Från sommaren 2011 och till och med våren 2013 levererade vi betonghålsten till Tele2 Arena som byggdes bredvid Globen i Stockholm.

Vår mursten används till synliga innerväggar i stora delar av arenan. Vi levererade totalt ca 11 500 m2 mursten. Arbetet startade i aug -11 och pågick hela år 2012.

Under April 2013 gick sista lasset ner till Arenan som nu förhoppningsvis har all sten som behövs för att färdigställa väggarna.

Läs mer om projektet i dessa tidningsartiklar:

Artikel i tidningen Proffs

Artikel i tidningen Annonsbladet Falun